Ponuda smještaja za turističke grupe

CJENOVNIK SMJEŠTAJA 2017/2018. ZA GRUPE

 

Standardne sobe
(noćenje sa doručkom po osobi)
Period 1/1 ; 1/2 ; 1/3 ; 1/4
01.09. – 31.05. 35.00 KM
01.06. – 31.08. 42.00 KM

 

CIJENE SU IZRAŽENE U KONVERTIBILNIM MARKAMA PO OSOBI, PO DANU I ISKLJUČIVO VAŽE SAMO ZA GRUPE KOJE BROJE NAJMANJE 20 OSOBA.

Boravišna taksa i osiguranje su uključeni u cijenu.

Doplata za polupansion: 8.00KM;
Doplata za pun pansion: 16.00KM;

Dodatne usluge (muzika,turistički vodič,vožnja brodom i sl.) na upit, uz doplatu.

Cijene aranžmana:
Cijene aranžmana se odnose na period od 13.11.2017. do 31.12.2018. i date su u konvertibilnim markama po osobi, po danu i obuhvataju usluge smještaja i ishrane (doručak),boravišne takse i osiguranja.
Cijene su formirane na dan 13.11.2017.god. na osnovu poslovne politike kuće i ne mogu biti predmet prigovora-reklamacije.

Način i uslovi plaćanja:
• Bankovnim karticama (Visa, Maestro, Mastercard).
• Gotovinom.
• Virmanski.
• Avansnom uplatom.

Ostatak do pune cijene aranžmana mora se uplatiti najkasnije 7 dana pre korišćenja aranžmana,kada se korisniku izdaje hotelska uputnica-vauchers.
Za uplatu aranžmana u cijelosti cijena je garantovana,odnosno garantovan je uplaćeni iznos, a ostatak cijene do pune cijene je podložan promjeni.
Ukoliko gost iz bilo kog razloga prekine boravak neće se vršiti refundacija za neiskorišćeni dio aranžmana.
Hotel “Andrićev konak” zadržava pravo na izmjenu cijena ukoliko dođe do inflatornih izmjena na tržištu.